1. Eva Saukāne 

  METS

  Rīgas Fotomēneša ietvaros veidota mākslinieciska interpretācija par pretrunīgi vērtēto un nerealizēto Rīgas metro projektu.

  „Es piedzimu 1988. gadā. Tā paša gada 27. aprīlī norisinājās viens no Latvijas trešās atmodas laika vērienīgākajiem pasākumiem — demonstrācija pret metro būvniecību Rīgā. Ir pagājuši vairāk nekā
  30 gadi kopš metro idejas realizāc as apturēšanas, un ir nomainījusies paaudze, kurai metro būvniecības ideja ir nevis kā novērsts drauds, bet drīzāk kā nerealizēts eksotisks projekts, kas Rīgu nostādītu līdzās citām attīstītām metropolēm. Lai arī metro ideja mūsdienās netiek aktualizēta, ar katru jaunu skandālu un slēgtu tiltu arvien aktuālāka kļūst efektīva rīdzinieku un pilsētas viesu pārvietošanās starp centru un apkaimēm.

  Izstāde nav par to, kā būtu, ja būtu. Drīzāk tas ir ceļojums laikā un telpā, vizualizējot metro ideju no tās tapšanai līdz norietam. Ar metro saistītās dokumentālās liecības un artefakti ir tik pārsteidzoši, ka to apskatīšana laikmetīgā kontekstā šķietami svārstās starp Rīgas metro vēsturisko realitāti un tā urbāni mītisko tēlu.“

  Kā viens no izstādes saistošajiem notikumiem ir Evas Saukānes organizētā un Mārtiņa Eņģeļa vadītā interaktīvi izglītojošā foto­ ekspedīc a „Zasulauks — VEF 12 minūtēs“, kurā septini uzaicināti ekspedīcijas dalībnieki vizuāli pieredzēja metro staciju apkaimi pirmās apstiprinātās metro līnijas garumā.

   

  Within the framework of Riga Photomonth Latvian photographer Eva Saukāne offers her artistic interpretation of the controversial and unrealized Riga metro project.

  “I was born in 1988. On April 27 of the same year, one of the most large­ scale events of Latvia’s Third Awakening (movement that led to the restoration of the independence of Latvia from the USSR in 1987– 1991) took place — a demonstration against the construction of a metro system in Riga. It has been over 30 years since the metro plan was discarded."

  This exhibition is not about ‘what­ifs’. Rather, it is a journey in time and space, visualizing the idea of the metro from its creation to its decline. 

  One of the events connected to the exhibition is the interactive and educational photo expedition “Zasulauks — VEF in 12 minutes” organized by Eva Saukāne and led by Mārtiņš Enģelis, in which seven invited participants visually experienced the metro station neighbourhoods along the length of the rst once­planned metro line.

Eva Saukane ©

Built with Berta.me