1. Atmiņu jūra

    Brīvdienas pie jūras liek aizmirsties, un neticami skan zinātnieku brīdinājums par jūras piesārņojumu. Baltijas jūrā 70 tūkstošu kvadrātkilometru platībā izveidojušās mirušās zonas, kurās iet bojā visa dzīvā radība. Tajā vainojamas cilvēku darbības, kuru rezultātā  jūrā nonāk slāpeklis, fosfors, medikamenti. Izstāde “Atmiņu jūra” pievērš uzmanību Baltijas jūras piesārņojumam. Tas ir līdzībās balstīts smeldzīgs un skaudrs stāsts par cilvēka un jūras trauslo dzīvību. Evas Saukānes videoinstalācija ar Aivara Vegnera 90. gadu amatiervideo fragmentiem, baleta “Vārna” video projekcijas ar Reiņa Sējāna komponēto mūziku un Elzu Leimani galvenajā lomā vienlaicīgi norisināsies uz vairākiem dažādu izmēru ekrāniem, sajaucot pagātni, tagadni un nerealizēto nākotni. Izstādē skatāmi Kristīnes Abikas objekti, kas radīti no jūras izskalotām lietām. Izstādes kuratore Inga Bunkše. 

    The sea of memories

    You get lost during the holiday at the sea and scientists’ warning about the sea pollution seems incredible. There is a 70 thousand square kilometres of the dead zones in the Baltic sea, where every living thing dies. They are caused by human activity, releasing into the sea nitrogen, phosphorus and pharmaceuticals. The exhibition “The sea of memories” draws attention to the pollution of the Baltic sea. It is a mournful and grim analogy based story about the fragile life of a man and the sea. Eva Saukāne video installation with Aivars Vegners 90s amateur video fragments, ballet “Crow” (Vārna) video projections with Reinis Sējāns composed music and starring Elza Leimane will be simultaneously projected on a variety of screens of different sizes, mixing the past, the present and the unfulfilled future. Exhibited are objects made by Kristīne Abika from the items washed out of the sea. Curator of the exhibition Inga Bunkše. 

Eva Saukane ©

Built with Berta.me